Top

Surah Al-Falaq

Surah Al-Falaq

Pronunciation

Verse 1: Qul a'oo-zoo bi rabbil-falaq

Verse 2: Min sharri ma khalaq

Verse 3: Wa min sharri ghasiqin iza waqab

Verse 4: Wa min sharrin-naffaa-saati fil 'uqad

Verse 5: Wa min shar-ri haasidin iza hasad

Translation

Verse 1: Say, "I seek refuge in the Lord of daybreak

Verse 2: From the evil of that which He created

Verse 3: And from the evil of darkness when it settles

Verse 4: And from the evil of the blowers in knots

Verse 5: And from the evil of an envier when he envies."

Reference: Surah Al-Falaq - Chapter 113